Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs

Onder de naam Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs adviseert Bilt.
Advocaten woningcorporaties, zorginstellingen en
onderwijsinstellingen

 

Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs

Onder de naam Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs adviseert Bilt.
Advocaten woningcorporaties, zorginstellingen en
onderwijsinstellingen

 

Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs

Onder de naam Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs adviseert Bilt.
Advocaten woningcorporaties, zorginstellingen en
onderwijsinstellingen

Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs

Onder de naam Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs adviseert Bilt. Advocaten woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen onder meer op het gebied van vastgoedvraagstukken. Door het bundelen van specialistische kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en een gedegen kennis van de sectorspecifieke regelgeving die van toepassing is op woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, zijn de advocaten van Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs in staat om praktisch en ‘hands on’ te adviseren over alle aspecten van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed en de samenwerking daarbij.

Zo adviseren de advocaten van Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs bijvoorbeeld woningcorporaties en zorginstellingen over samenwerking in woonzorgcentra en het scheiden van wonen en zorg daarbinnen. Daarnaast adviseren de advocaten van Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs ook woningcorporaties en onderwijsinstellingen bij samenwerking in bijvoorbeeld multifunctionele centra of brede scholen.

Nieuws

Paula van den BergNieuws
17 juni 2018

Nieuwe Omgevingswet

De overheid streeft er met de Omgevingswet het omgevingsrecht - alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving - te bundelen in één wet. Het is de…
Mark van LangeveldNieuws
10 juni 2018

Statutenwijziging en tegenstrijdig belang

Uiterlijk vóór 1 januari 2019 moeten woningcorporaties hun statuten hebben aangepast aan de Veegwet wonen (hierna: “Veegwet”). Met de Veegwet die per 1 juli 2017 in werking is getreden, werd…
Paula van den BergProfile
14 maart 2017

Gemengde zorg- en huurovereenkomsten en huurbescherming

Onlangs heeft de Rechtbank Overijssel zich in een uitspraak uitgelaten over de beëindiging van een gemengde zorg- en huurovereenkomst door een zorginstelling. Door de zorginstelling werd een woning gehuurd van…