Mark van Langeveld

Mark van Langeveld

Mark van Langeveld is in 1993 beëdigd als advocaat. Na aanvankelijk te hebben gewerkt in de algemene ondernemingsrechtelijke praktijk, is hij zich gaan specialiseren in het vastgoed. Vanaf 2000 is Mark met name werkzaam voor woningcorporaties die hij adviseert over vastgoedvraagstukken en volkshuisrechtelijke aangelegenheden. Hij wordt veelvuldig ingeschakeld bij het vormgeven van samenwerkingen tussen woningcorporaties en zorg- en/of onderwijsinstellingen.

Daarnaast adviseert hij woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen op het gebied van governance en compliance met de sectorspecifieke regelgeving waaraan woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen zijn onderworpen. Zo adviseert hij bij statutenwijzigingen, omzettingen van rechtsvorm en juridische fusie. Op die manier heeft Mark een brede focus ontwikkeld voor maatschappelijke ondernemingen op het gebied van wonen, zorg & onderwijs.

Naast zijn specifieke expertise op het gebied van woningcorporaties heeft Mark ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van onderwijsinstellingen en zorginstellingen in de care en cure met een focus op enerzijds de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed en daarnaast op de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke ondernemingen. Zo is hij veelvuldig betrokken geweest bij het vormgeven van de samenwerking tussen woningcorporatie, gemeente en onderwijsinstelling bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een multifunctionele accommodatie, maar heeft hij ook zorginstellingen begeleidt bij de meest verregaande vorm van samenwerking, de juridische fusie.

Paula van den Berg

Paula van den Berg

Paula van den Berg is in 2005 beëdigd als advocaat. Op een middelgroot advocatenkantoor heeft zij zich gespecialiseerd in vastgoedrecht in brede zin, daaronder onder meer begrepen vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, huurrecht, bouwrecht en algemeen bestuursrecht.

Paula treedt op voor (lokale) overheden, woningcorporaties, commerciële verhuurders en (institutionele) beleggers en heeft ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van contracten die betrekking hebben op de verschillende aspecten van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed, zoals koop- en huurovereenkomsten en adviseurs- en aannemingsovereenkomsten. Paula wordt ook geregeld door kopers en verkopers ingeschakeld om te adviseren bij de aan- en verkoop van vastgoedportefeuilles, onder meer op het gebed van (vendor) due diligence.