Woningcorporaties

Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs adviseert woningcorporaties over alle aspecten van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed, maar ook over verschillende volkshuisvestingsaangelegenheden, zoals toepassing van de nieuwe Woningwet (en de Veegwet) als het gaat om het werkdomein van woningcorporaties, governance en daeb- en niet-daeb-activiteiten.

Op het gebied van vastgoed adviseert Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs woningcorporaties met name omtrent de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Denk hierbij aan de samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen bij zorgcentra en het scheiden van wonen en zorg.

Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs adviseert woningcorporaties op het gebied van:

  • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten in het kader van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed;
  • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en andersoortige exploitatieovereenkomsten;
  • het aangaan van verbindingen of woningvennootschappen;
  • samenwerkingsvormen tussen woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen;
  • statutenwijziging, fusie en governance-vraagstukken.

Wilt u meer weten?