Bilt Advocaten Utrecht

Bilt. Advocaten

Wonen, Zorg & Onderwijs Advocaten

http://www.biltwonenzorgenonderwijs.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_home.svg
http://www.biltwonenzorgenonderwijs.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg
http://www.biltwonenzorgenonderwijs.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_sheet_pencil.svg
Onderwijs
Meer Informatie

Bilt. Advocaten heeft specialistische kennis op het gebied van:

Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs is een nichekantoor gespecialiseerd in het adviseren van woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, zorg of onderwijs, over vastgoedvraagstukken en aanverwante zaken. Door het bundelen van specialistische kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en een gedegen kennis van de sectorspecifieke regelgeving die van toepassing is op woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, zijn de advocaten van Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs in staat om praktisch en ‘hands on’ te adviseren over alle aspecten van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed en de samenwerking daarbij.

Zo adviseren de advocaten van Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs bijvoorbeeld woningcorporaties en zorginstellingen over samenwerking in woonzorgcentra en het scheiden van wonen en zorg daarbinnen. Daarnaast adviseren de advocaten van Bilt. Wonen, Zorg & Onderwijs ook woningcorporaties en onderwijsinstellingen bij samenwerking in bijvoorbeeld multifunctionele centra of brede scholen.

Wij verwijzen u ook graag naar Bilt. Vastgoed Advocaten: de specialisten op het gebied van vastgoed en Bilt. Ondernemingsrecht: een nichekantoor gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht.

Nieuws

Mark van Langeveld Profile
14 oktober 2016

Gemengde zorg- en huurovereenkomsten en huurbescherming

14 oktober 2016 Onlangs heeft de Rechtbank Overijssel zich in een uitspraak uitgelaten over de beëindiging van een gemengde zorg- en huurovereenkomst door een zorginstelling. Door de zorginstelling werd een…

Mark van Langeveld Profile
14 oktober 2016

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

14 oktober 2016 Op 8 juni jl. werd het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel richt zich met name op verenigingen,…

Mark van Langeveld Nieuws
7 juli 2016

De meldplicht datalekken: voorkom een forse boete

17 juni 2016 Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. De meldplicht houdt in dat een ernstig datalek onverwijld moet worden gemeld aan…